Aigues vives

Els essers vius son producte d’un procés depenent del atzar o… a cas tenen un disseny? Què ens porta a la conclusió de que la natura està o no dissenyada? La planificació, previsió o disseny, son aplicables als essers vius?
Acompanya’ns en aquesta impressionant recerca, que de ben segur no et deixarà indiferent.