starts in 10 seconds
05 Data del naixement de Jesús: Dia
05 Data del naixement de Jesús: Dia

La historia ha quedat influenciada per el naixement d’un dels personatges mes importants que ha viscut entre nosaltres. Coneixem els fets històrics referenciant-los abans o desprès del naixement de Jesús.

Què va fer de Jesús una referència històrica? El que diuen els evangelis, es fiable? Es important per a nosaltres avui la figura i fets de Jesús de Natzarè? Com ha marcat el cristianisme la història del mon?

My List

El cristianisme dins la història

01 Historicitat de Jesús i els evangelis

01 Historicitat de Jesús i els evangelis

La historia ha quedat influenciada per el naixement d’un dels personatges mes importants que ha viscut entre nosaltres. Coneixem els fets històrics referenciant-los abans o desprès del naixement de Jesús. Què va fer de Jesús una referència històrica? El que diuen els evangelis, es fiable? Es important per a nosaltres avui la figura i fets de Jesús de Natzarè? Com ha marcat el cristianisme la història del mon?

02 Fonts jueves

02 Fonts jueves

La historia ha quedat influenciada per el naixement d’un dels personatges mes importants que ha viscut entre nosaltres. Coneixem els fets històrics referenciant-los abans o desprès del naixement de Jesús. Què va fer de Jesús una referència històrica? El que diuen els evangelis, es fiable? Es important per a nosaltres avui la figura i fets de Jesús de Natzarè? Com ha marcat el cristianisme la història del mon?

03 Fonts romanes

03 Fonts romanes

La historia ha quedat influenciada per el naixement d’un dels personatges mes importants que ha viscut entre nosaltres. Coneixem els fets històrics referenciant-los abans o desprès del naixement de Jesús. Què va fer de Jesús una referència històrica? El que diuen els evangelis, es fiable? Es important per a nosaltres avui la figura i fets de Jesús de Natzarè? Com ha marcat el cristianisme la història del mon?

04 Data del naixement de Jesús: Any

04 Data del naixement de Jesús: Any

La historia ha quedat influenciada per el naixement d’un dels personatges mes importants que ha viscut entre nosaltres. Coneixem els fets històrics referenciant-los abans o desprès del naixement de Jesús. Què va fer de Jesús una referència històrica? El que diuen els evangelis, es fiable? Es important per a nosaltres avui la figura i fets de Jesús de Natzarè? Com ha marcat el cristianisme la història del mon?

06 Mitraísme i Sol invicte

06 Mitraísme i Sol invicte

La historia ha quedat influenciada per el naixement d’un dels personatges mes importants que ha viscut entre nosaltres. Coneixem els fets històrics referenciant-los abans o desprès del naixement de Jesús. Què va fer de Jesús una referència històrica? El que diuen els evangelis, es fiable? Es important per a nosaltres avui la figura i fets de Jesús de Natzarè? Com ha marcat el cristianisme la història del mon?

07 Importància personal de la figura de Jesús

07 Importància personal de la figura de Jesús

La historia ha quedat influenciada per el naixement d’un dels personatges mes importants que ha viscut entre nosaltres. Coneixem els fets històrics referenciant-los abans o desprès del naixement de Jesús. Què va fer de Jesús una referència històrica? El que diuen els evangelis, es fiable? Es important per a nosaltres avui la figura i fets de Jesús de Natzarè? Com ha marcat el cristianisme la història del mon?

08 Els mags d'orient 1

08 Els mags d'orient 1

La historia ha quedat influenciada per el naixement d’un dels personatges mes importants que ha viscut entre nosaltres. Coneixem els fets històrics referenciant-los abans o desprès del naixement de Jesús. Què va fer de Jesús una referència històrica? El que diuen els evangelis, es fiable? Es important per a nosaltres avui la figura i fets de Jesús de Natzarè? Com ha marcat el cristianisme la història del mon?