comienza en 10 segundos
07 Camí estret o ample
07 Camí estret o ample

En una cultura postmoderna, ¿com ha influenciat la Bíblia en les nostres expressions? Et convidem a descobrir expressions actuals  sortides del llibre antic.