starts in 10 seconds
09 El que fa una ma no ho sapiga l’altre
09 El que fa una ma no ho sapiga l’altre

En una cultura postmoderna, ¿com ha influenciat la Bíblia en les nostres expressions? Et convidem a descobrir expressions actuals  sortides del llibre antic.

 

My List