starts in 10 seconds
22 Cada día te els seus maldecaps
22 Cada día te els seus maldecaps

En una cultura postmoderna, ¿com ha influenciat la Bíblia en les nostres expressions? Et convidem a descobrir expressions actuals  sortides del llibre antic.

 

My List