La Creació

“La Creació: La terra com a testimoni,” és un recompte diari de la setmana de la creació de la Bíblia, començant amb la foscor abans que Déu creés la llum i acabant amb Moisès, l’autor del relat de Gènesi sobre la creació , i el seu fill, adorant a Déu en el dia del dissabte, el setè dia.