starts in 10 seconds
07- El do de llengues
07- El do de llengues

Alguns cristians sincers conceben l’anomena’t “do de llengües” com el senyal del baptisme de l’Esperit Sant.
Parlar amb idiomes desconeguts, s’entén com la “evidència del poder pentecostal”. Tot creient convertit ha de fer-ho. I si no ho fa, té un problema.
Daniel Bosqued ens ajuda a trobar la resposta que ens dona la Bíblia.

My List

Videos El que diu la Bíblia envers...

04 Revelació progressiva

04 Revelació progressiva

A la Bíblia hi ha cops que Déu sembla un tirà. Unes altres un pare amant. Com tenir clara la imatge de Deu, si sembla que la Bíblia ofereix versions diferents? Ens permet la unitat literària de la Bíblia esbrinar una resposta coherent i satisfactòria? Descobrim en aquest capítol com la veritat, com Déu, es de descobriment progressiu.

05 Els jueus i el Déu d´Israel

05 Els jueus i el Déu d´Israel

A Canaan coexistien diferents deus, de vegades intercanviables en funció de com s’interpretaven les seves gestes. Cada país tenia el seu deu, i al estar en aquell país estaves sota la autoritat del deu d’aquell país. El Déu del cel pretenia ser, i seguir sent avui en dia, el Deu de tots els pobles. Descobrim en quest capítol de quina manera Déu es presenta a la humanitat.

08 Qui endurí el cor de Faraó

08 Qui endurí el cor de Faraó

El Pentateuc ens diu que Faraó enduria el seu cor per no deixar marxar al poble d’Israel. Per si això fos poc, a Deuteronomi 28 hi ha una llista completa d'amenaces i càstigs per la desobediència, com malalties, calamitats, guerres, malediccions i morts. Com entendre aquests relats a la llum d'un Déu d'amor? No et sembla una cosa bastant contradictòria? Descobrim aquesta aparent contradicció repassant l’entrellat de la historia bíblica

09 Violència a l'Antic Testament

09 Violència a l'Antic Testament

El concepte post-modern de les coses, es aplicable al concepte del antic Israel? Si cap tipus de violència pot ser voluntat de Déu, perquè el seu caràcter és amor, les reaccions violentes del Antic Testament son ordres divines o reaccions humanes? Com conjuntar els esquemes de comprensió dels antics amb els moderns? Fes la descoberta veien aquest capítol.

10  La religió i la por

10 La religió i la por

La por és una emoció que contamina la raó i la imaginació. Després de la traïció de l'ésser humà al seu Creador, Déu i les seves estimades criatures són separats per la desconfiança i la por que ha provocat el pecat. Tot d'una, a Déu se’l percep com a enemic. Esbrinem en aquest capítol si es tan “així” com sembla a primer cop d’ull.

12 Tres muntanyes i un Déu

12 Tres muntanyes i un Déu

Com s'ha revelat o s'està revelant Déu en la teva vida? Pots escoltar la seva veu?. Déu es revela de moltes maneres, i sempre ho fa de la millor perquè puguis accedir a Ell. Com a pare amant, el que més desitja en el món és viure aquí amb tu, donar-te vida eterna i que visquis per sempre amb Ell. Analitzem junts tres exemples de revelació, fent servir 3 muntanyes diferents: El Sinaí, l'Horeb i el Calvari.

02 Revelació amb efectes especials

02 Revelació amb efectes especials

En la dècada dels 70, un psicòleg anomenat Noel Borsh va definí un model de comportament d’aprenentatge. Va estructurar aquest model en quatre etapes per les que passes quan estàs aprenent una nova habilitat. Com ens pot ajudar aquest model a entendre la nostra comprensió de Déu?