comienza en 10 segundos
02 Millorant l’arsenal contra el virus
02 Millorant l’arsenal contra el virus

Un podcast de divulgació científica que tracta d’esbrinar quina relació tenen la fe i la ciència, presentat per un grup de professors del Col·legi Adventista de Sagunt.