starts in 10 seconds
05 Oriol- Mosso d’Esquadra 2
05 Oriol- Mosso d’Esquadra 2

Cadascú de nosaltres sap coses que un altre no sap. Cadascú de nosaltres desconeix coses que altres saben. Per poder aprendre entre tots i compartir entre tots el que sabem, escoltem a persones amb coses que dir.

 

Géneros: Amb un somriure
My List