Encertar es vital

La vida moderna ens enfronta a decisions importants. El coneixement i la informació son imprescindibles. Les respostes son trascendents. Què està bé? Què està malament? Què és correcte? Què és incorrecte? Quin és el criteri per donar una bona resposta? Moral, ética, principis, sentiments, emocions,… Té la filosofia resposta als nostres interrogants? Reflexionar ens pot ajudar a trobar respostes, perquè… encertar és vital.