starts in 10 seconds
13 Daniel Bosch-La música en la adoració: Música post Reforma
13 Daniel Bosch-La música en la adoració: Música post Reforma

Amb l’acompanyament de la gran música i els seus coneixedors, us convidem a propar-nos a aquest mon per descobrir les seves interioritats.

 

My List