starts in 10 seconds
26 Normalització lingüística
26 Normalització lingüística

Passejant per la historia, un podcast on ens fixem amb els detalls del passat per entendre el nostre present.

My List