comienza en 10 segundos
26 Normalització lingüística
26 Normalització lingüística

Passejant per la historia, un podcast on ens fixem amb els detalls del passat per entendre el nostre present.