starts in 10 seconds
06 Llebrers o cunillers
06 Llebrers o cunillers

Jordi Abad, des de Figueres, ens fa pensar en si les trifulques ens porten a algun lloc positiu.

My List