starts in 10 seconds
02 Adolescents, drets i llibertats

02 Adolescents, drets i llibertats

Las aules son las mateixes, els bancs els mateixos, la edat es la mateixa, però,… els temps han canviat. Reflexions d’un professor que va ser alumne.

My List