starts in 10 seconds
06 L’efecte Pigmaliò

06 L’efecte Pigmaliò

Las aules son las mateixes, els bancs els mateixos, la edat es la mateixa, però,… els temps han canviat. Reflexions d’un professor que va ser alumne.

My List