comienza en 10 segundos
14 Provincians de l’Osa menor

14 Provincians de l’Osa menor

Las aules son las mateixes, els bancs els mateixos, la edat es la mateixa, però,… els temps han canviat. Reflexions d’un professor que va ser alumne.