Videos El que diu la Bíblia envers...

Està la Bíblia superada, antiquada o desfasada? o encara té alguna cosa a dir als que vivim al segle XXI?